معرفی کتاب

اسلام به عنوان یك دین جامع، احكام و ارزش ها را متناسب با مقتضیات فطری انسانها به ارمغان آورده كه عفاف و حجاب نمونه بارز این مهم است. حجاب و عفاف به عنوان دو مقوله با ارزش در جامعه بشری بویژه جوامع اسلامی مطرح می باشد و سپری است برای حفظ حریم امنیت و آرامش و اخلاق در بین انسان ها که این موضوع ارتقاء سطح فرهنگ در جامعه را نیز موجب می شود .

در ترویج و گسترش باورپذیری حجاب و عفاف لازم است تا با اقدامات برنامه ریزی شده و بهره جستن از نماد و الگوهای شایسته که از مهمترین مصادیق آن ها ، ایجاد تنوع در پوشش اسلامی برای بانوان ایران زمین است ، در این راستا قدم برداشت .

فرا رسیدن 21 تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب روز حفاظت و تکریم از وجهه و شانیت بانوان و اهمیت دادن به مقام والای زنان فارغ از بحث پوشش، گرامی باد.

 

موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر

 

Template Design:Dima Group

Back to Top