معرفی کتاب

سازمان بهزیستی پدید آمد تا با اجرای برنامه های حمایتی و انسان دوستانه خود، فضایی فراهم آورد برای یاری رساندن به اقشار نیازمند. بهزیستی، دست مهر می کشد بر سر کودکان بی سرپرستی که در آتش بی مهری می سوزند؛ سایه امنی می شود بر سر افرادی که سقفی بر سر ندارند و پای حرکت می شود برای آنان که با معلولیت دست به گریبانند.

خدمات سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی، خدمت به بهبود جامعه و تامین آسایش در راه ماندگان است برای باز کردن گره هایی که رنگ غم بر چهره آدمیان می زنند.

فرا رسیدن 25 تیر ماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی و قدردانی از تلاش بی وقفه این سازمان گرامی باد

موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر

 

 

@masirjan

 

 

Template Design:Dima Group

Back to Top