موسسه  فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان
موسسه  فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان

معرفی کتاب

رونمایی از کتاب

رونمایی از کتاب

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳

اعضای گروه هم اندیشی دفاع مقدس موسسه

1- دکتر اسماعیل نصرت آبادی ( رئیس کارگروه)

2- دکتر علی افاضاتی (دبیر کارگروه)

3- ذبیح الله بلوردی -- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و فرمانده ادوار سپاه سیرجان

4- احمد پور رمضانی - فرمانده ادوار سپاه سیرجان

5- دکتر امین شفیعی - از رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس

6- یونس فتحی - کارشناس ارشد علوم اجتماعی و فعال مطبوعاتی

7- حسین محمودی پور

Template Design:Dima Group

Back to Top