موسسه  فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان
موسسه  فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان

معرفی کتاب

رونمایی از کتاب

رونمایی از کتاب

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳

اعضاء گروه هم اندیشی قرآن و عترت موسسه

1- آقای مهندس امین اسدی ( دبیر کارگروه قرآن) قاری برجسته قرآن و کارشناس ارشد مدیریت

2- آقای محمدرضا فصیحی-- حافظ کل قرآن و دانشجوی دکترای معارف اسلامی

3- آقای مهندس مهدی دلاوری -- قاری برجسته قرآن و رئیس دوره ای کارگروه

4- آقای سید رضا شهیدی-- قاری قرآن و کارشناس ارشد معارف اسلامی

5- آقای علیرضا مکی آبادی--قاری قرآن و کارشناس ارشد معارف   دبیر آموزش و پرورش

6- آقای محمد زیدآبادی -- قاری قرآن و کارشناس ارشد حقوق

7- آقای مهندس ایمان اسدی- قاری قرآن و فعال قرآنی

8- خانم زهرا سادات شهیدی --حافظ کل قرآن و مدیر موسسه جامعه القرآن

9- خانم اعظم خدامی - فعال قرآنی و مدیر موسسه جامعه النور

10- خانم اعظم ستوده-- مدرس حوزه علمیه و استاد تفسیر

Template Design:Dima Group

Back to Top