معرفی کتاب

بنام خداوندی که همین نزدیکیهاست .     "   من و علی (ع) پدران امتیم ....   پیامبر اکرم (ص)"

والدین عزیز                سلام

بی مقدمه :                معلمی را می ستایم که به من اندیشیدن را بیاموزد نه اندیشه هارا "شهید مطهری"

استاد دانشگاهی از دانشجویان رشته جامعه شناسی خواسته بود تا به کوچه پس کوچه های کثیف و پرجمعیت

بالتیمور بروند وسوابق 200 پسر نوجوان را گرد آورند.سپس از آنان خواسته بود تا نظر و ارزیابی

خود درباره آینده همان نوجوانان را در گزارشی به رشته تحریر در آورند. دانشجویان در مورد هر یک از این نوجوانان نوشته بودند "هیچ شانس ندارند" .

بیست و پنج سال بعد از این واقعه ،استادی دیگراز دانشگاه ضمن برخورد با مدارک و بررسی های این تحقیق

از دانشجویان خود میخواهد تا مسأله را پیگیری کنند وببینند چه برسر آن 200 نوجوان آمده است .

دانشجویان در یافتند به استثنای 20 پسری که مرده یا به محل های دیگری کوچیده بودند،176نفر از 180 نفر درشغل های نسبتا خوبی چون وکالت ،طبابت و تجارت مشغول به کار هستند.

استاد متعجب می شود وتصمیم میگیرد موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری کند . همه این مردان در منطقه تحقیق به سر میبردند و از این رو برای استاد این امکان وجود داشت تا تک به تک آنان را ملاقات کرده وبپرسد"علت موفقیت شما چه بوده است؟" ودر هر مورد ،این پاسخ پر احساس را شنیده بود

"یک معلمی داشتیم که ..." معلم هنوز در قید حیات بود ،لذا استاد توانست وی را ،که حالا دیگر کاملا پیر شده بود ولی هنوز هشیاری و ذکاوت از سکناتش میبارید ،پیدا کند و فرمول سحر آمیزش را که بوسیله آن توانسته بود این بچه های کوچه پس کوچه های کثیف پایین شهر را به چنان موفقیت هایی برساند ،بپرسد.

چشمان معلم از شنیدن این سؤال برق زده بود و لبانش به لبخندی ملایم به حرکت در آمده بودکه:

"خیلی ساده است ،من به تک تک آن بچه ها عشق می ورزیدم "

به هر کجا میروید عشق و محبت افشانید و این کار را از خانه خودتان آغاز کنید :به فرزندانتان ،به همسرتان و به همسایه دیوار به دیوارتان عشق بورزید .هرگز پذیرای کسی نباشید مگر اینکه اورا راضی تر و شادمان تر از قبل بدرقه کنید. تجسم عینی مهربانی های خدا باشید ،مهربان در چهره در چشمان در لبخند وسلام و علیک های گرم و دوستانه ...                         "مادر ترزا"

* نکاتی در شناخت دنیای پسران و دختران :               "قدرت و اعتبار خود را حفظ کنید "

میتوان قدرت را به صورت های خاموش بسیاری نشان داد . والدین باید توازن واقعی میان مسئول بودن و درگیر شدن در برخوردهای قدرتی را پیداکنند .والدین باید توازن صحیح را بیابند تا در مسند قدرت باقی بمانند . اما نباید برای اثبات آن خود را درگیر مبارزه برای قدرت کنند .

گرفتن تصمیمات راسخ درموردروال خانوادگی یا کلاسی ،یا اینکه چه کاری راچه وقت انجام دهید یا چه رفتاری مناسب خانواه تان است یک راه است .راه دیگر آرام بودن و اعتماد نشان دادن نسبت به همکاری کودکان مطابق با آنچه از آنها خواسته شده و توقع آن میرود ،است . وقتی که در مسولیت مشخصی تصمیم گیری را به عهده می گیرید ،صلابت خود را نشان میدهید.

* پدر و مادر عزیز:

*تمام والدین از قدرتی برخوردارند که در مقام پدرومادر به آنها داده شده است .ممکن است گاهی قدرت شماضعیف شود،اما هرگز ازبین نمیرود

*مراقب باشید که چیزهایی مانند تهدید وتطمیع ،یافریادو شرمساری ،ابزارهایی هستند که موجب خشم عمیق بچه ها میشوند . اینکه در نهایت نه تنها قدرت شمارا تقویت نمکنند بلکه باعث ضعف آن نیز میشوند.

*شما بزرگسال هستید !!پس مسؤلیت بپذیرید. اگر رابطه شما با فرزندتان بهم خورده است به او بگویید تقصیری نداشته است ودرمورد راهنمایی هایی که میدهید ثابت قدم باشید.

مربیان عزیز:

*اگر اطمینان داشته باشید که یک کودک همانطور که انتظاردارید رفتارکند واوبه نوبه خود به شما اعتماد کند ،این قدرت شما را نشان میدهد و نشانه مسؤلیت مشترک در جهت حل مشکل است

*اگر ابتدا روشن کنید که هدف شغلی شما موفقیت بی شمار تمام کودکان است و بتوانید آن دانش آموز را

متقاعد کنید ،وقتی که مرتکب اشتباهی میشوید او اعتماد خود را به شما یا خویش ازدست نخواهد داد.

*تذکر1):این هفته هم ادامه کار برروی موضوع جانوران در برنامه آموزشی قراردارد . به اضافه تمرینات کتاب که در طی هفته انجام میگیرد.

*تذکر 2): تجربه نشان میدهد کودکان در این فصل عمدتا برای انجام وظایفشان تنبل تر میشوند (برعکس ما آدم بزرگا ! ! ! . . . )یکی از وظایف برخاستن هر روزه از خواب و حرکت به سوی خانه بازی است .اگر شما هم جز آن دسته از والدینی هستید که با این دغدغه روبرو هستند ،لطفا اقتدار وآرامش خود را حفظ کنید . هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است ،کمی صبور تر باشید تا از این مرحله عبورکنند.

*تذکر3): والدینی که قصد دارند از فضای موجوی درتابستان هم استفاده کنند لطفا تا پایان هفته به دفتر مراجعه نمایند و از شرایط ثبت نام مطلع شوند .

                                                      باتشکر مدیریت خانه بازی .

Template Design:Dima Group

Back to Top