معرفی کتاب

بنام خداوندی که همین نزدیکی هاست

والدین عزیز         سلام

بی مقدمه :

متن زیراقتباسی است از کتاب "ابوالمشاغل" نادر ابراهیمی .

 

روزی در مجلس ختمی ،مردی متین و موقری که درکنارم نشسته بود و

قطره اشکی هم در چشم داشت ،آهسته به من گفت :آیا این مرحوم را ازنزدیک می شناختید؟

گفتم :خیر قربان! خویش دور بنده بودند و به اصرار خانواده آمده ام ،تا متقابلا در روز ختم من،خویشان خویش، به اصرار بیایند .

حرفم را نشنید چرا که می خواست حرفش را بزند ! پس گفت :بله...خدا رحمتش کند .چه خوب آمد و چه خوب رفت ! آزارش به یک مورچه هم نرسید .زخمی هم به هیچ کس نزد .

حرف تندی هم به هیچ کس نگفت. دوست و دشمن از او راضی بودند.و به او احترام میگذاشتند... حقیقتا چه خوب آمد و چه خوب رفت..

گفتم :که این به راستی بی شرمانه زیستن است و بی شرمانه مردن . با این صفات خالی از صفت که جناب عالی برای ایشان برشمردید ، نمی آمد و نمی رفت خیلی آسوده تر بود !!

چرا که هفتاد سال به ناحق و به حرام ،نان کسانی را خورد که بخاطر حقیقت می جنگند و زخم  میزنند و میسوزانندو میسوزندو می رنجانند و رنج میکشند ... و این بیچاره ها که با دشمن دشمنی میکنند و با دوست دوستی ،دائما گرسنه اند وتشنه ،چرا که آب و نانشان را همین کسانی خورده اند و می خورند که زندگی را در بی شرمانه مردن تعریف می کنند.

آخر آدمی که در طول هفتاد سال عمر ،آزارش به یک مدیر کل دزد ومنحرف،به آدم بدهکار هرزه ،به یک چاقو کش و باج گیر محله هم نرسیده ،چه جور جانوری است؟!

آدمی که در طول هفتاد سال ،توی گوش یک خبرچین خود فروش نزده است،با چنگ و دندان به جنگ یک ربا خوار و کلاهبردار نرفته ،پس گردن یک گران فروش متقلب نزده و تفی بزرگ به صورت یک سیاستمدار خودباخته وابسته به اجنبی نینداخته ،با کدام تعریف آدمیت و انسانیت تطبیق میکند وبه چه درد این دنیا و مردمانش می خورد؟

اقای محترم !ما نیامده ایم که بود و نبودمان هیچ تأثیری بر جامعه ،برتاریخ،بر زندگی و برآینده نداشته باشد.ما آمده ایم که با حضورمان ،جهان را دگرگون کنیم .

نیامده ایم که بعد از مرگمان بگویند"از کرم خاکی هم بی آزارتر بود و از گاو هم مظلوم تر"ما باید وجودمان ،نفس کشیدنمان ،راه رفتنمان ،نگاه کردنمان و لبخند زدنمان هم مانند

تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستمگران برود...

ما نیامده ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس ازمرگمان ،گرگ و چوپان و سگ گله ،هر سه ستایشمان کنند ....

گمان میکنم که آن آقا خیلی وقت بود که ازکنارم رفته بود و شاید من هم فقط در دل خویش سخن میگفتم تا مبادا یکی از خویشاوندان خوب را برنجانم که در مجلس ختمم حضور بهم نرساند .

**نکاتی در شناخت دنیای پسران و دختران:     "امکان اشتباه کردن را به آنها بدهید"

کودک شما به خودباوری بسیار زیادی نیاز دارد تا بیشترین استفاده را از استعدادهای نهایی خود ببرد. اما اگر هر بار که مرتکب اشتباهی شد او را سرزنش کنید،قادر به انجام این کار نخواهد بود. اشتباهات بخش اساسی آموختن هستند. اشتباهات مفید هم هستند،چون وظایفی را که باید انجام شوند ،مشخص می کنند. آنها نشان میدهند که چه کاری عملی وچه کاری غیر عملی است وچه کاری بصورت متفاوت انجام شود. اشتباهات ،داستانی را که ماباید بفهمیمم تعریف میکنند.

شرکت ها ومؤسسه ها اکنون این امر رادرک میکنند. شعار یک شرکت تکنولوژی اطلاعاتی این است:اگر هر کاری که انجام میدهیدیک موفقیت باشد ،حتما شکست خورده اید!!! چون اشتباهات نشان میدهند که فرد آن قدر اعتمادبه نفس دارد که خطر کند و مبتکرباشد. تجارت امروز به کارمندانی که از عهده خطا ها برآیند پاداش میدهد نه اینکه افراد را بخاطر اشتباه کردن تنبیه کند . اگر از اشتباهات خود وحشت دارید و آنهارا انکار میکنید به فرزندتان کمکی نخواهید کرد.او را بخاطر آنچه که هست و با تمام اشتباهاتش دوست بدارید . نه فقط زمانی که کامل و بی نقص است .

پدرو مادر عزیز:

- اشتباهات خود رابپذیرید وآنچه را که اموخته اید ،بیان کنید.

-بگذارید فرزندتان متوجه اشتباهاتش بشود .بگویید:من دو تا اشکال اینجا میبینم تو چطور؟

-تکالیفی که با بی توجهی انجام شده باشد نشانه آن است که او در آن زمان یا مکان مناسب یا به شیوه ایی صحیح ننوشته است. نظر خودش را در این مورد بپرسید .

-اگر فرزندتان تحت فشار امتحانات نا امید میشودشاید به این خاطر است که بیش از اندازه

روی نتایج خود سرمایه گذاری کرده یا اینکه نگران واکنش شما به آن نتایج است .

- اگر بیش از حد معمول اشتباه میکندممکن است چیزی را نفهمیده،به قدرکافی تلاش نکرده،

یا روش مناسبی را بکار نبرده باشد یا اینکه چیزی او را نگران میکند.

مربیان عزیز:

- در مورد اشتباهات خود صادق باشید . درسهایی که از آنها آموخته اید ذکر کنیدودر صورت امکان بخاطر آنها عذرخواهی کنید .

-اگر کودکی بیشتر از حد معمول بی توجه استشاید به دلیل روش تدریس شما باشد . در عین حال ممکن است گیجی ،پریشانی یا نگرانی اوبخاطر ترس از خطا کردن باشد.

-با برقراری بحث و گفتگو آگاهی کلاس را درمورد نظرشان نسبت به اشتباه کردن بالا ببرید وبه تفاوتهای دخترها وپسرها  و واکنش آنها در این مورد توجه کنید.

-معمولا پسرها در فعالیت های خطر ساز بهتر عمل میکنند .درصورت موفقیت دلیل آن رابپرسید . دخترها برخلاف پسرها (بطورکلی) وظایف معینی را که خطرساز نباشند ترجیح

میدهند اما خطر کردن چیزی است که باید به آن عادت کنند . به آنها کاری بدون محدودیت و پرخطربدهید و به واکنش کلاس به آنها توجه کنید.

***

تذکر 1):همانطور که به استحضارتان رسید ترم تابستان در راه است و کسانی که قصد دارند در تابستان هم ازفضا وبرنامه های موجود بهره ببرند لطفن جهت ثبت نام در این مقطع زمانی بادفتر هماهنگ کنند.

                                              باتشکر  

 

Template Design:Dima Group

Back to Top