معرفی کتاب

 

کارگاه باز آموزی مربیان بازی با کودک برگزار شد کارگاه آموزشی ارائه دستاوردهای حوزه بازی با کودک با حضور استاد سلطانی متخصص حوزه بازی کودک و جمعی از مربیان خانه بازی کودک موسسه معراج اندیشه گل گهر طی دو روز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر، در این کارگاه دوره باز آموزی مربی کودک با توجه به دوره هایی که در گذشته با همین موضوع و با حضور جمعی از فراگیران دوره مربی بازی کودک که درسال ۹۲ و ۹۳ در این دوره شرکت کرده بودند، در موسسه معراج اندیشه گل گهر برگزار شد، انجام شده و از بین حاضران در جلسه دو مربی برای حضور در غرفه خانه بازی کودک در شب های پنجمین جشنواره فرهنگی گل گهر انتخاب خواهند شد. محور اصلی سخنان استاد سلطانی در مورد اهمیت بازی بود. تعریف بازی، تفاوت یادگیری و یاد دادن در کودکان، درک انتزاعی کودک و... از جمله مباحثی بود که در این کارگاه مطرح شد. استاد سلطانی با اشاره به این که خانه بازی کودک موسسه معراج اندیشه گل گهر رویکرد بازی محور دارد می گوید: اهمیت فراگیری بازی توسط کودکان بسیار برجسته است تا فرصتی را فراهم سازد که بچه ها زندگی را با بازی یاد بگیرند، چرا که شخصیت فرد تا 3 سالگی شکل می گیرد و تحریک حواس پنجگانه در این سه سال و در قالب بازی آموزی بسیار مهم است. وی ریشه بسیاری از مشکلات دوران کودکی را احساس عدم امنیت در کودکان عنوان می کند و می گوید: پدر و مادر باید با آموزش های مناسب به کودک مراقب باشند تا این احساس عدم امنیت در کودکان شکل نگیرد. استاد سلطانی در این کارگاه به بیان نظریات رشد متناسب با سنین کودکی (تربیت زیر 6 سال) پرداخت و ادامه نظریه هوش متعادل که توسط استاد سلطانی ارائه شده است را بیان نمود. این نظریه با شرایط بومی و فرهنگی ایران منطبق است و معتقد است هوش های مختلف کودک باید با هم و به صورت متعادل رشد کنند تا کودک در بزرگسالی به شخصیتی پایدار برسد. گفتنی است از بین مربیان حاضر در این کارگاه دو مربی به عنوان مربیان خانه بازی کودک در پنجمین جشنواره فرهنگی گل گهر انتخاب خواهند شد.

Template Design:Dima Group

Back to Top