معرفی کتاب

به نام خدایی که همین نزدیکیهاست...

والدین عزیز     سلام

بی مقدمه:

دیوید همسایه دیوار به دیوار ما، دو تا بچه کوچولو دارد که یکی پنج ساله و دیگری هفت سال است او چندی پیش در حیاط خانه شان طرز استفاده و هل دادن چمن زن گازی را به پسر هفت ساله اش کِلی یا میداد.

بنام خداوندی که همین نزدیکیست...

والدین عزیز  سلام

بی مقدمه:

یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگی در تابلوی اعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود:

به نام او که خوشنویس است و بد نخواهد نوشت...

والدین عزیز  سلام

بی مقدمه:

بخش اعظم دانستنی های ضروری زندگی همچون چگونه زیستن، چگونه عمل کردن و چگونه بودن... همه و همه را در کودکستان آموختم عقل و خرد نه در سرلوحه دانشنامه دانشگاهی بلکه در درون باغچه شنی کودکستان قرار داشت. موارد زیر چیزهایی است که در کودکستان آموختم.

بنام خداوندی که همین نزدیکیهاست ...

والدین عزیز            سلام

بی مقدمه:

مورخان می‌نویسند در زمان حمله اسکندر به ایران به یکی از شهرهای خراسان می‌رسد و با کمال تعجب می‌بیند، با اینکه خبر آمدن او به شهر پیچیده بود مردم زندگی عادی خودشان را ادامه داده‌اند

بنام خداوندی که همین نزدیکیست...

والدین عزیز  سلام

بی مقدمه:

استادی درشروع کلاس درس، لیوانی پراز آب به دست گرفت وآن را بالا گرفت که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسیدبه نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟شاگردان جواب دادند:

Template Design:Dima Group

Back to Top