موسسه  فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان
موسسه  فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان

معرفی کتاب

رونمایی از کتاب

رونمایی از کتاب

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳

چارچوب ارزشهای بنیادین 
موسسه فرهنگی معراج اندیشه از جهاد فرهنگی بمنظور:

توسعه و تعمیق هدفمند اصول و ارزشهای فرهنگ اسلامی جامعه براساس رهنمودها و گفتمان مقام معظم رهبری بصورت فراجناحی و دانش بنیان با تکیه بر همکاری و همدلی ، نوآوری و یادگیری مستمر اعضاء با استفاده از جذابیت های هنری.

ج : جذابیت های هنری
ه : هدفمند (برنامه محور)
ا: اصول و ارزشهای اسلامی
د: دانش بنیان
ف : فراجناحی
ر: رهنمودها (تبیین و توسعه رهنمودهای مقام معظم رهبری)
ه :همدلی و همکاری
ن : نوآوری
گ: گفتمان(تبیین و توسعه رهنمودهای مقام معظم رهبری)
ی: یادگیری

Template Design:Dima Group

Back to Top