موسسه  فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان
موسسه  فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان

معرفی کتاب

رونمایی از کتاب

رونمایی از کتاب

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳

موسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه میخواهد به جایگاهی برسد که به عنوان قطب فرهنگی و اجتماعی منطقه با فعالیتهای منظم و سازمان دهیشده همگام با تحقق طرحهای توسعه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ورشد اقتصادی و جمعیتی شهرسیرجان با هدف کاهش پیامدهای منفی این تحولات جهت رسیدن به جامعهای نمونه و الگو  با سبک زندگی اسلامی و ایرانی و با شهروندانی مسئول،متعادل، آگاه و مولد، حیاتی سرشار از امید و نشاط را برای مردم شهر به ارمغان آورد.

Template Design:Dima Group

Back to Top